Your Professional salmon supplier from Norway

Norwegian - Salmon - Trout - VAP salmon - ASC - Seafood - Fish Farmers - Global Gap

Tilgjengelighet
Engasjement
Kompetanse
Bærekraftig

We love Salmon - Bravo Seafood - salg og eksport av norsk laks | Sales and export of norwegian salmon | 挪威鲑鱼的销售和出口